MontenegrinRussian (CIS)English (United Kingdom)

O nama


Privredno društvo "Gugi Commerce" d.o.o u Budvi, osnovano je 25.11.1999. godine.

Branislav Savić Dipl. Ecc., kao osnivač i vlasnik privrednog društva „Gugi commerce“ d.o.o Budva,zajedno sa svojim saradnicima, preuzeo je odgovornost da formira jednu kompleksnu organizaciju koja obuhvata sve funkcionalne cjeline jednog samostalnog građevinskog preduzeća.

Ovakvo društvo postoji već dvadeset godina, a od njegovog osnivanja, pa do danas,  obim poslova značajno se proširio, tako da se od jednog malog društva stvoreno je  ime koje na teritoriji  Crne Grne, a i šire, znači profesionalnost, uspešnost i savremenost u obavljanju poslova prodaje građevinskog materijala, pružanje usluga transporta, izvođenja građevinski radova u oblasti nisko i visoko gradnje.

Osnovne djelatnosti firme su:
  • trgovina građevinskim materijalom
  • pružanje usluga transporta
  • izvođenje građevinskih radova, niskogradnja i visokogradnja
Naše  društvo u svom sastavu ima oko  50 stalno  zaposlenih, koji ispunjavaju utvrđene uslove da bi poslove i radne zadatke kvalitetno i stučno obavljali.


U skladu sa zahtjevima savremenog međunarodnog tržišta ciljevi našeg društva,  usmereni su ka unapređenju poslovne i stručne saradnje. Stalnim usvajanjem novih znanja i vještina zaposlenih, primenom novih tehnologija, novom mahanizacijom, kao i usavršavanjem prodajnog procesa, "Gugi Commerce" d.o.o  Budva, je izrasla u modernu organizaciju.

„Gugi commerce“ d.o.o Budva ima pristup svim građevinskim resursima kao i odličnu saradnju sa svim nezavisnim segmentima sa kojima zajedno i objedinjeno predstavlja jedinstvenu kombinaciju stručnosti i iskustva.

Dvadesetogodišnji uspješan rad učinio je Gugi commerce poznatom i uglednom kompanijom kako u Crnoj Gori tako i u regionu. U prilog tome govore, pre svega, mnogobrojni objekti, ali i pozitivne ocjene o radu i rezultatima poslovanja naše firme koje dolaze od strane investitora i korisnika.

Usklađenost sa zahtevima projekta, blagovremeni završetak radova u okviru budžeta, u skladu sa zahjevima ugovora, zajedno sa ispunjenjem svih obaveza prema investitoru, dobitna je poslovna strategija preduzeća.


Gugi Commerce d.o.o.
Lastva Grbaljska bb
Tel:
+382 33 463 645

www.gugicommerce.me
info@gugicommerce.me
LICENCE

Kontaktirajte nas:

 

Kontaktirajte nas: